In Memoriam 

Eist häerzlechst Bäileed un d'Famill.

Mir wäerten d'Anny ëmmer an Erënnerung behalen.