Amiperas Groussbus 1982 - 2006 
Ee Schoulmeeschter als Sekretär; dann gett ganz akribesch Buch gefouert 


Grillfest am Häregaart (Verschidde Joeren) 

Ee Plakat vun 1985 fotograféiert am "Café op der Trap" zu Groussbus.


Mammendagsfeier 1993 


Chreschtfeier 1993 


Generalversammlung 1994 


Ausfluch op Pronsfeld 1994 


 Mammendagsfeier 1995


2005    Fest vum 3ten Alter